Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ Prova 125

Nhà sản xuất:
  • Cân nặng: 330 g / 11,63 oz
  • Chức năng Auto-Ramp & T
  • Nhiệt độ hoạt động: 0 đến 50oC (32 đến 122)