Ampe kìm đo công suất 3 pha ETCR7300A

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo lường dòng điện xoay chiều, dòng rò,  Phạm vi:   0,0A ~ 2000A
  • Đo lường điện áp xoay chiều ba pha, Phạm vi:   0,00V ~ 600V
  • Đo lường pha giữa UI và UU, Phạm vi:  0,0 ° ~ 360 °
  • Đo lường công suất hoạt động, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, hệ số công suất, tổng công suất, tần số, trình tự pha, năng lượng điện và các thông số khác
  • Kích thước kìm: 80 mm x 80mm