Category Archives: Tin tức

Đo độ dày siêu âm là gì?

Máy đo độ dày lớp phủ Huatec TG-2100FN

Trong lĩnh vực kiểm tra siêu âm công nghiệp , đo độ dày siêu âm ( UTM ) là phương pháp thực hiện phép đo không phá hủy (đo) độ dày cục bộ của một phần tử rắn (thường được làm bằng kim loại, nếu sử dụng kiểm tra siêu âm cho mục đích công nghiệp) dựa trên thời gian của sóng siêu âm để trở lại bề mặt. Loại đo lường này thường được thực hiện với máy đo độ dày siêu âm .