Hiển thị tất cả 13 kết quả

Máy đo bức xạ, phát xạ, nhiễm xạ điện từ trường, hạt nhân

Máy đo phát xạ Testothiết bị đo bức xạ, nhiễm xạ điện từ trường…Máy đo khí thải, nồng độ khí thải. Máy kiểm tra khí thải ô tô, khí thải ống khói, không khí. Giá rẻ, bh 12 tháng.