Máy đo bức xạ điện từ Tenmars TM-91

Liên hệ

Nhà sản xuất:

– Màn hình hiển thị: LCD
– Đơn vị: µSv/h hoặc µRem/h
– Kiểm tra tia Beta(B) và Gamma(y) và tia X
– Thời gian lấy mẫu: 20s/1 lần