Máy đo bức xạ và cường độ sóng vô tuyến RF Tenmars TM-93

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Ghi dữ liệu
  • Data hold.
  • Hiển thị bargraph.
  • Thời gian cập nhật: 6 giây
  • Hỗ trợ đa ngôn ngữ: English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, Spanish.