Máy đo điện từ trường Extech 480823

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Màn hình LCD lớn 1/2 ” (đếm 1999) ở mức Trường điện từ (EMF) tính bằng milliGauss hoặc microTesla
  • Các phép đo chính xác đến 4% trong phạm vi đo 0,1 đến 199,9mGauss (0,01 đến 19,99
  • Băng thông tần số ELF từ 30 đến 300Hz
  • Trục đơn – lấy mẫu 2,5 lần mỗi giây