Máy hiệu chuẩn nhiệt độ Fluke 724

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Tính năng chính

Cảm nhận sức nóng!
Thiết bị hiệu chuẩn nhiệt độ mới Fluke 724 là một thiết bị mạnh mẽ và dễ sử dụng. Sử dụng chức năng đo và phát nguồn để kiểm tra và hiệu chuẩn hầu hết tham số của quá trình.