Bộ ghi dữ liệu Wifi Testo 160 TH

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Nhiệt kế tự ghi với cảm biến nhiệt độ và độ ẩm. Thiết kế nhỏ, nhẹ, dễ sử dụng.
  • Có thể sơn lắp nhiệt kế để che giấu khi cần tính thẩm mỹ.
  • Bộ ghi dữ liệu nhiệt độ độ ẩm gửi dữ liệu ghi qua Wifi tới Testo Cloud.