Nhiệt ẩm kế tự ghi Testo 608-H1

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Tính điểm sương
  • Hiển thị tối đa / phút
  • Cảm biến độ ẩm không bị ảnh hưởng bởi sự ngưng tụ
  • Ổn định trong thời gian
  • Không có chi phí bảo trì