Máy đo nhiệt độ Testo 635-2

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Máy in Testo để ghi lại dữ liệu đo lường trên trang web.
  • In ấn theo chu kỳ của các bài đọc một lần một phút.
  • Đo độ ẩm không khí, độ ẩm cân bằng vật liệu, áp lực điểm sương.
  • Đặc tính vật liệu tích hợp.