Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo nhiệt độ tốc độ gió Testo 405

Nhà sản xuất:
  • Đo lưu lượng không khí trong ống và thực hiện các thử nghiệm rò rỉ ống dẫn khí.
  • Đầu dò đường kính <0.5in nhỏ với chiều dài trục kính thiên văn 15in.
  • Tốc độ dòng chảy từ 0 đến 6,000 fpm.