Máy đo độ ẩm GEO-FENNEL FHM 20

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Tầm đo độ ẩm: 6 – 99.9%
  • Độ chính xác gỗ: ± 1%
  • Tầm đo vật liệu khác: 3 – 33%
  • Độ chính xác đo vật liệu khác: ± 1%