Máy đo độ ẩm gỗ Orion 920

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo độ ẩm gỗ chính xác cao
  • Đo độ sâu gỗ
  • Có bộ hiệu chuẩn đi kèm