Máy đo độ ẩm Vogel 641006 (Gỗ, giấy, vật liệu xây dựng)

Liên hệ

  • Dải đo độ ẩm vật liệu: 5% đến 40%
  • Đo độ ẩm của gỗ, giấy, vlxd,…
Máy đo độ ẩm gỗ – vật liệu Vogel 641006 (5 – 40%)
Máy đo độ ẩm Vogel 641006 (Gỗ, giấy, vật liệu xây dựng)