Máy đo độ ẩm gỗ Ligno-VersaTec

Liên hệ

Nhà sản xuất:

– Quét nhanh gỗ và tất cả các bề mặt phẳng của gỗ
– Đo gỗ, vật liệu, vách thạch cao, bê tông, v.v.
– Đo độ sâu chi tiết đến 7 ″
– Đo độ ẩm cả gỗ và vật liệu phi gỗ