Máy đo điện trở đất Fluke 1625-2

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Tính năng chính

  • Một thử nghiệm mặt đất độc đáo thực hiện thử nghiệm có và không có cổ phần
  • Kiểm tra 3 và 4 cực tụ điện, và điện trở đất 4 cực (có cọc)
  • Thực hiện kiểm tra que đất chọn lọc (một kẹp + cọc)
  • Thực hiện kiểm tra que mặt đất không ổn định (hai kẹp)
  • Tính năng Điều khiển tần số tự động (AFC) để giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu