Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Máy đo điện trở đất Fluke 1625-2

(1 đánh giá của khách hàng)

Nhà sản xuất:

Tính năng chính

  • Một thử nghiệm mặt đất độc đáo thực hiện thử nghiệm có và không có cổ phần
  • Kiểm tra 3 và 4 cực tụ điện, và điện trở đất 4 cực (có cọc)
  • Thực hiện kiểm tra que đất chọn lọc (một kẹp + cọc)
  • Thực hiện kiểm tra que mặt đất không ổn định (hai kẹp)
  • Tính năng Điều khiển tần số tự động (AFC) để giảm thiểu ảnh hưởng của nhiễu