Máy hiệu chuẩn quy trình Fluke 725Ex

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Tính năng sản phẩm:

  • ATEX II 1 G Ex ia IIB 171 ° C KEMA 04ATEX 1303X
  • Tuân thủ IS Nhóm I, Nhóm 1 Nhóm BD, 171 ° C
  • Đo, nguồn và mô phỏng Volts DC, mA, RTD, cặp nhiệt điện, tần số và ohms
  • Hai kênh đồng thời nguồn và khả năng đo cho hiệu chuẩn của máy phát