Máy hiệu chuẩn nhiệt độ kép Fluke Calibration 9009

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Model 9009 bao gồm hai khối nhiệt độ được kiểm soát độc lập. Khối nóng cung cấp nhiệt độ từ 50°C đến 350°C trong khi khối lạnh bao gồm nhiệt độ từ –15°C đến 110°C