Nhiệt kế hồng ngoại Testo 845-HM laser

Liên hệ

Nhà sản xuất:
    • Quang học có thể chuyển đổi cho các phép đo trường xa (75: 1) và lấy nét gần (1 mm, khoảng cách 70 mm)
    • Bộ nhớ dụng cụ cho 90 giao thức đo lường
    • Màn hình hiển thị ngược (3 dòng) hiển thị ° C,% RH, ° C td, min./max. các giá trị, giá trị giới hạn cảnh báo và phát xạ
    • Tài liệu dữ liệu đo lường trên trang web với máy in báo cáo Testo