Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Nhiệt kế hồng ngoại Testo 835-T2

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi nhiệt độ mở rộng cho các phép đo đáng tin cậy lên đến 2 732 ° F (1 500 ° C)
  • IR đo từ một khoảng cách an toàn
  • Đo chính xác các vật chuyển động
  • Bộ nhớ lên đến 200 lần đọc