Nhiệt kế hồng ngoại Testo 830-T4

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • -8 đến 752 ° F phạm vi nhiệt độ
  • Tỷ lệ khoảng cách từ 30 đến 1
  • ± 1,5 ° F (-4 đến 32 ° F); ± 2 ° F (-8 đến -4,1 ° F); Độ chính xác ± 1 ° F (còn lại)
  • Điều chỉnh phát xạ (0,1 đến 1,0)