Nhiệt kế hồng ngoại Kyoritsu 5510

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Phạm vi -40ºC ~ 300ºC
Độ chính xác:0 ~ 300ºC : – 1% 0 ~ -30ºC :

±3ºC ±1dgt -30ºC: ±5ºC ±1dgt