Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Nhiệt kế Testo 104

Nhà sản xuất:
  • Thiết kế chắc chắn phù hợp cho việc sử dụng hàng ngày, cực đoan
  • Chống thấm theo lớp bảo vệ IP 65
  • Bao gồm khớp gấp kim loại mạnh mẽ với đầu dò nhiệt độ cứng (dài khoảng 4,15 in)
  • Chức năng tự động giữ sẽ tự động nhận ra giá trị cuối cùng