Máy đo nhiệt độ Testo 645

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Tự động hiển thị các thông số cho độ ẩm tương đối, độ ẩm tuyệt đối, điểm sương áp suất, độ ẩm, entanpy và nhiệt độ.
  • Hai đầu vào đầu dò hỗ trợ kết nối với nhiều đầu dò.
  • Kênh 1 kết nối với đầu dò nhiệt độ Loại K / J / S, NTC.
  • Kênh 2 kết nối với đầu dò độ ẩm / nhiệt độ kết hợp hoặc đầu dò nhiệt độ Pt 100.