Deprecated: File class-oembed.php is deprecated since version 5.3.0! Use wp-includes/class-wp-oembed.php instead. in /home/huatec.net/public_html/wp-includes/functions.php on line 5569

Nhiệt kế tự ghi Testo 174-T

Nhà sản xuất:
  • Testo 174T (Nhiệt độ)
    • Dải đo: -22 đến 158 ° F (-30 đến 70 ° C).
    • Độ chính xác: 0,5 ° C (-30 đến 70 ° C).