Máy đo độ ẩm không khí PCE-TH 5

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo nhiệt độ:  -20 … 50 ° C / -4 … 122 °
  • Nghị quyết: 0,1 ° C / 0,18 ° F
  • Sự chính xác : ± 0,6 ° C / 1,08 ° F