Thiết bị viễn thông, GPS, máy định vị GPS

Thiết bị viễn thông, GPS là dụng cụ để định vị, xác định vị trí các vật thể dùng trong viễn thông hoặc Logistics. TKTECH là nhà phân phối Thiết bị viễn thông, GPS hàng đầu tại Việt Nam.