Thiết bị đo khác, đo khoảng cách, đo độ cứng, đo độ bóng, đo độ dày lớp phủ. Các thiết bị đo và kiểm tra khuyết tật, kiểm tra vật liệu, chi tiết máy động cơ.