Hiển thị tất cả 3 kết quả

Máy chuyển đổi tín hiệu điện (Transmitter) – Máy phát tín hiệu

Máy chuyển đổi tín hiệu điện hay còn gọi là Máy phát. Là thiết bị điện tử được sử dụng trong viễn thông để tạo ra sóng vô tuyến để truyền hoặc gửi dữ liệu với sự trợ giúp của ăng-ten. Máy phát có thể tạo ra một dòng điện xoay chiều tần số vô tuyến sau đó được áp dụng cho ăng-ten, trong đó, lần lượt, phát ra điều này dưới dạng sóng vô tuyến. Có nhiều loại máy phát tùy theo tiêu chuẩn được sử dụng và loại thiết bị; ví dụ, nhiều thiết bị hiện đại có khả năng giao tiếp có các máy phát như Wi-Fi, Bluetooth, NFC và di động.

Một máy phát còn được gọi là bộ phát vô tuyến hay bộ chuyển đổi tín hiệu điện.