Hiển thị tất cả 6 kết quả


Phát thải của các hạt mịn đã được chứng minh là có tác động lớn đến môi trường khí quyển và sức khỏe con người. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng động cơ xăng, đặc biệt là động cơ đánh lửa phun tia trực tiếp (DISI), có xu hướng phát ra một lượng lớn hạt cỡ nhỏ so với động cơ diesel được trang bị bộ lọc hạt diesel (DPFs). Kết quả là, lượng phát thải hạt của động cơ DISI sẽ bị hạn chế bởi luật pháp EU6 sắp tới. Mức phát thải hạt của động cơ DISI có nghĩa là chúng có thể gặp phải một số thách thức trong việc đáp ứng yêu cầu EU6. Bài báo này là một nghiên cứu thực nghiệm về phát thải số hạt được giải quyết theo kích thước từ một động cơ DISI được phun dẫn hướng và hiệu suất của một loại bỏ hạt dễ bay hơi xúc tác (VPR), như luật pháp của EU tìm cách loại trừ các hạt dễ bay hơi. Hiệu suất của VPR xúc tác được đánh giá bằng cách thay đổi nhiệt độ và thời gian xả khí thải

Máy đo hạt bụi, hạt nano, hạt dễ bay hơi. Thiết bị đo hạt

Máy đo hạt (máy đếm hạt bụi, máy đo bụi phòng sạch hay máy đo nồng độ bụi) là thiết bị chuyên dụng đo hạt mịn phát thải do động cơ xăng, động cơ đánh tia lửa điện và động cơ Diesel thải ra hoặc đếm bụi trong phòng sạch. Hạt mịn có kích thước rất nhỏ, chỉ cỡ nano, và khoa học đã chỉ ra nó có ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống con người

Các nhà khoa học cũng như nhà bảo vệ môi trường cần phải luôn phân tích và đo lượng ô nhiễm hạt mịn trong không khí, trong đó có cả hạt dễ bay hơi. Các nhà sản xuất thì dùng máy đo hạt để đếm lượng hạt bụi, hạt khói do ống xả động cơ thải ra. Từ đó tính toán và giảm thiểu ảnh hưởng và cải thiện động cơ. Sau đây là một số loại máy đếm hạt nổi tiếng của Testo: