Thiết bị đo hạt nano bụi muội Testo REXS

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • – Có tính ổn định, tái sản xuất bụi hạt với kích cỡ và phân bố với nồng độ khối lượng cao
  • – Tạo bụi bồ hóng quá trình đốt và phân bố tương tự như khí thải của động cơ diesel
  • – Nồng độ, thể tích bồ hóng lớn không bị ảnh hưởng bởi sự tăng áp suất
  • – Dễ dàng sử dụng
  • – Tích hợp giá lắp di động 19inch