Hiển thị tất cả 3 kết quả

Đồng hồ đo hạt nano, máy đếm hạt nano (Nanoparticle Counter)

Đồng hồ đo hạt Nano (Máy đếm hạt nano) là bộ đếm hạt ngưng tụ đầu tiên được phát triển đặc biệt cho môi trường sản xuất siêu sạch. Thiết bị này được ứng dụng để đếm hạt bụi kích cỡ nano để kiểm soát nồng độ khí thải, xả thải ống khói, ống xả ô tô xe máy. Nó cung cấp dữ liệu có ý nghĩa nhanh chóng bằng cách giới thiệu chất lỏng để chụp ngay cả những hạt nhỏ nhất.

Đồng hồ đo hạt nano được ứng dụng cho các ứng dụng sản xuất và thử nghiệm sạch nhất và sử dụng các khoảng thời gian ngắn nhất trong ngành để có được các phép đo hợp lệ về mặt thống kê.