Hiệu chuẩn thiết bị là gì? Hiệu chuẩn thiết bị là một trong những quy trình chính được sử dụng để duy trì độ chính xác của thiết bị. Hiệu chuẩn là quá trình định cấu hình một công cụ để cung cấp kết quả cho một mẫu trong phạm vi có thể chấp nhận được. Loại bỏ hoặc giảm thiểu các yếu tố gây ra các phép đo không chính xác là một khía cạnh cơ bản của thiết kế thiết bị đo đạc.Mặc dù quy trình chính xác có thể thay đổi từ sản phẩm này sang sản phẩm khác, quy trình hiệu chuẩn thường liên quan đến việc sử dụng thiết bị để kiểm tra các mẫu của một hoặc nhiều giá trị được gọi là “mẫu chuẩn”. các giá trị đã biết. Quá trình trong bản chất "dạy" các công cụ để tạo ra kết quả chính xác hơn so với những người sẽ xảy ra nếu không. Công cụ này sau đó có thể cung cấp kết quả chính xác hơn khi các mẫu giá trị không xác định được kiểm tra trong cách sử dụng thông thường của sản phẩm. Việc hiệu chuẩn được thực hiện chỉ bằng một vài mẫu chuẩn để thiết lập mối tương quan tại các điểm cụ thể trong phạm vi hoạt động của thiết bị. Mặc dù có thể sử dụng một số lượng lớn các mẫu chuẩn để thiết lập mối quan hệ hiệu chuẩn hoặc “đường cong”, thời gian và lao động liên quan đến việc chuẩn bị và thử nghiệm một số lượng lớn mẫu chuẩn có thể lớn hơn mức hiệu suất kết quả. Từ một quan điểm thực tế, một sự cân bằng phải được thực hiện giữa mức độ mong muốn của hiệu suất sản phẩm và nỗ lực liên quan đến việc hoàn thành việc hiệu chuẩn. Thiết bị sẽ cung cấp hiệu suất tốt nhất khi các điểm trung gian được cung cấp trong thông số kỹ thuật hiệu suất của nhà sản xuất được sử dụng để hiệu chuẩn; quy trình được chỉ định về cơ bản sẽ loại bỏ hoặc “thoát ra ngoài”, lỗi công cụ vốn có tại các điểm này.

Thiết bị hiệu chuẩn (Calibration) mA, áp suất, nhiệt độ, đa năng

Thiết bị hiệu chuẩn (Calibration) mA, áp suất, nhiệt độ, đa năng Fluke, Hioki, Testo…Các thiết bị hiệu chuẩn công cụ đo chính xác, hiệu quả cho máy đo áp suất, nhiệt độ, độ ẩm, năng lượng…

Hiệu chuẩn là rất cần thiết để điều chỉnh đúng độ chính xác của máy móc, thiết bị, dụng cụ đo. Vì thế cần phải có những thiết bị hiệu chuẩncông cụ hiệu chuẩn chuẩn xác để làm mốc cho các dụng cụ cần hiệu chuẩn.