Bộ ghi dữ liệu Wifi Testo 160 THL

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo nhiệt độ độ ẩm với cảm biến tích hợp.
  • Đo cường độ ánh sáng.
  • Đo bứcxạ tia UV.
  • Dễ ngụy trang trong môi trường.