Máy đo độ ẩm gỗ mini-Ligno S/D

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi đo 6-45%
  • Tỷ lệ tham chiếu 0-99
  • Vật liệu xây dựng như thạch cao, thạch cao, vách thạch cao, vv
  • Xây dựng hiệu chuẩn cho gỗ