Máy đo bức xạ nhiệt KIMO SL200

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Khoảng phổ: từ 400 … 1100 nm
  • Dễ sử dụng Đo giá trị tức thời
  • Đo giá trị trị trung bình
  • Đo giá trị lớn nhất/nhỏ nhất