Máy quét bức xạ CEM DT 9501

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Có công tắc chọn chức năng đo tia.
  • Màn hình tinh thể lỏng LCD có chức năng đèn nền.
  • Hiển thị thời gian trung bình có thể điều chỉnh.
  • Tích lũy giá trị đo bức xạ và chuyển đổi đơn vị đo.
  • Chuyển đổi đơn vị, đọc tem thời gian thực và chức năng truyền dữ liệu Bluetooth.
  • Có chức năng đếm xung chuyển đổi đơn vị đo.