Ampe kìm phân tích công suất Extech 382075

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Phạm vi rộng tới 1200kW, 600VAC, 800VDC và 2000A
Hiển thị độ lệch đầu dòng / dòng trễ / điện áp theo độ.
Lưu trữ / thu hồi 4 lần đọc cuối cùng.