Máy đo khí CO Senko BMC-2000

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  •  Đo nồng độ khí CO
  • Thang đo từ 0-500ppm
  • Độ chính xác ± 5% / Toàn bộ hoặc 1ppm.