Máy đo khoảng cách laser PCE LRF-600

Liên hệ

Nhà sản xuất:

– Dễ sử dụng
– Máy đo khoảng cách laser mạnh mẽ, bảo vệ chống nước bắn tung tóe – Rất nhẹ
– Máy đo khoảng cách laser này không có bàn phím