Máy đo nhiệt độ Lutron TM-906A

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Phạm vi: -200 đến 1370 oC.
  • Tối đa, tối thiểu, nút thu hồi bộ nhớ.
  • Kích thước: 180 x 72 x 32 mm. RS-232.