Máy đo nhiệt độ tiếp xúc Kimo TK110

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Khoảng đo:
    • Kiểu K: -200 … +1300 °C
    • Kiểu J: -100 … +750 °C
    • Kiểu T: -200 … +400 °C
    • Kiểu S: 0 … +1760 °C