Máy hiện sóng số Tektronix TDS2022C 200MHz 2 kênh 2 GS/s

Liên hệ

Nhà sản xuất:

– Băng thông 200 Mhz
– Đầu vào 2 kênh
– Tốc độ lấy mẫu lên đến 2 GS/s trên tất cả các kênh
– Bộ nhớ 2,5k điểm trên tất cả các kênh
– Trigger tiên tiến bao gồm trigger độ rộng xung và trigger video dòng lựa chọn