Thiết bị phân tích trở kháng Hioki IM3570

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Đo LCR, đo DCR, đo quét, đo liên tục và kiểm tra tốc độ cao đạt được với một thiết bị

• Kiểm tra tốc độ cao, đạt tốc độ tối đa 1.5ms (1 kHz) và 0.5ms (100kHz) trong chế độ LCR

• Các phép đo độ chính xác cao , độ chính xác cơ bản với tham số Z: ± 0,08%