Panme đo ngoài điện tử Mitutoyo 293-331 dải đo 25-50mm

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Hãng sản xuất: Mitutoyo
Phạm vi đo: 25-50mm
Độ chia: 0,001mm