Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4202

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4202, Kyoritsu K4202 -Đo điện trở đất Giải đo : 20Ω/200Ω/1200Ω Độ phân giải : 0.01Ω/0.1Ω/1Ω/10Ω