Ampe kìm Hioki CM4371

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

Nhà sản xuất:

• Đo được dòng AC/DC

• TrueRMS

• Thang đo 20/600 A

• Đo được V,A,Hz,Ω và các thông số đo mở rộng khác

• Đo được dòng khởi động

• Các giá trị Max./Min./Ave/Peak