Ampe kìm Hioki 3281

Liên hệ

Nhà sản xuất:
  • Đo dòng AC phạm vi 30,00 đến 600 A
  • Công nghệ True RMS
  • Điện áp 300,0 / 600 V.