Ampe kìm AC/DC Fluke 381

Liên hệ

Nhà sản xuất:

Fluke 381 là Đồng hồ đo hiển thị từ xa True / RMS AC / DC với đầu dò iFlex, 2500 AC, 1000V AC / DC